Parkeercontroles weer in eigen handen voor meer orde en veiligheid

Het wegwerken van de wrevel rond de parkeercontrole op het bovengronds parkeren was één van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma 2012. Het parkeersysteem werd bij de doorstart van de coalitie dan ook grondig gewijzigd.

We namen de parkeercontrole weer in eigen handen door ze te laten uitvoeren door onze eigen politiemensen. Meer blauw op straat betekent automatisch dat de wijkagent weer een stuk dichter bij de mensen staat. Een rechtstreeks antwoord op het algemeen gevoel van veiligheid.

In het vernieuwde systeem is ook de blauwe parkeerkaart weer in voege. Dat betekent meer gratis parkeren met een beperkte tijd.
Ook de parkeerkaart voor Turnhoutenaren, één van onze punten uit het TIM-programma, werd ingevoerd.