Heb jij ook groene vingers?

'Op een hedendaagse manier wist Turnhout oud en nieuw te combineren. De jury kon respect ervaren voor historisch groen en erfgoed, onder andere in de begijnhoftuinen en in de omgeving van de Warande. Daarnaast zien we in Turnhout grote aandacht voor vernieuwing met hedendaagse aanleg en heraanleg van het publiek domein, zoals in de omgeving van het kanaal en de spoorweg, telkens met grote inbreng van attractieve en bruikbare groen- en natuurelementen. Ook het wandel- en fietstoerisme wordt sterk gepromoot. Zo werden de wondermooie vennen, open ruimten en boslandschappen in Turnhout recent beter ontsloten.'

Het zijn niet onze woorden, maar wel die van de jury van Entente Florale, een Europese wedstrijd waarin onze stad zilver in de wacht sleepte dankzij haar groenbeleid.
Het valt inderdaad op dat onze stad de jongste jaren groener is geworden. Niet alleen in het buitengebied, maar ook in het centrum werd extra groene beplanting voorzien. Mooie voorbeelden zijn de kerktuin rond de Sint-Pieterskerk, maar ook de groenzone rond de Warande.

Onze stad werkt met het principe van de 'groene vingers'. Dat zijn groene lussen die tot in het centrum komen. De omgeving van de fietsbrug en het gebied Heizijdse Velden met zijn Finse piste zijn daar een mooi voorbeelden van. De kanaalomgeving wordt als het ware doorgetrokken tot aan de Watertoren.